“Коалиција на граѓански организации – Форум на мали заедници во Република Северна Македонија“

Асоцијација Иницијатива засоцијална промена ИнСоК во соработка со Здужение на граѓани – Инегра Нау и Здружение за социјална интеграција и личен развој – Центар за интеграција и поддршка Скопје, започнаа со реализација на проектот:  “Коалиција на граѓански организации – Форум на мали заедници во Република Северна Македонија“, финасиран од страна на ЦИВИКА МОБИЛИТАС – ПАРТНЕРСКИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ од ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ – Реф. бр. ЦМ-ПАГ-01.

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро