Month: September 2021


  • Фестивалот на Цивика мобилитас

    „Ден на граѓанските организации“ „30 години граѓански активизам“ Фестивалот на Цивика мобилитас – „Ден на граѓанските организации“, во Градски парк на Школка ги собра и престави 90 граѓански организации ги…

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро