“Коалиција на граѓански организации – Форум на мали заедници во Република Северна Македонија“

Асоцијација Иницијатива засоцијална промена ИнСоК во соработка со Здужение на граѓани – Инегра Нау и Здружение за социјална интеграција и личен развој – Центар за интеграција и поддршка Скопје, започнаа со реализација на проектот:  “Коалиција на граѓански организации – Форум на мали заедници во Република Северна Македонија“, финасиран од страна на ЦИВИКА МОБИЛИТАС – ПАРТНЕРСКИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ од ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ – Реф. бр. ЦМ-ПАГ-01.

Фестивалот на Цивика мобилитас

„Ден на граѓанските организации“

„30 години граѓански активизам“

Фестивалот на Цивика мобилитас – „Ден на граѓанските организации“, во Градски парк на Школка ги собра и престави 90 граѓански организации ги поставија своите штандови, ги наполнија со информации за нивните активности и постигнувања и се дружеа со граѓаните.  Фестивалот на  Цивика мобилитас е најголемиот настан од ваков вид. Темата на овогодинешниот Фестивал беше „30 години граѓански активизам“.

Главните пораки што ги испратија од Фестивалот беа дека сите тие придонесуваат за овозможувачка околина за демократски развој во општеството. Програмските активности изобилуваа со најразлични активности.

Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК, какои секоја година и оваа учествуваше на фестивалот со излагање за досегашните проектни активности.

На Фестивалот во своето последно обраќање во тоа својство  Амбасадорка на Швајцарија во Северна Македонија нејзината екселенција Сибил Сутер Тејада, им се заблагодари на граѓанските организации за одличната соработка и за нивната посветеност што ја имаа создавајќи многу незаборавни спомени за неа. „Горда сум што бев дел од ова живописно граѓанско општество во последните повеќе од пет години“, рече Амбасадорката Сутер. Таа изрази надеж дека Фестивалот ќе стане традиционален и дека секоја година ќе носи се повеќе и повеќе учесници и организации.

На Фестивалот Цивика мобилитас многумина учесници и посетители ја искористија можноста да се информираат, да се дружат и договорат идна соработка, за подобар, поактивен сектор, за повкоренето граѓанско општество кое ќе продолжи да ги прави промените во полза на сите граѓани.

Се гледаме идната година, се надеваме без Ковид криза и многу, многу резулати.

Програма за поддршка на граѓанското општество – Цивика Мобилитас

ИнСоК во текот на месец јули 2019 во рамки на третата фаза 2019-2022 од спроведувањето на програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС се здоби со институционален грант.

ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).

Општа цел на програмата е:

Општествените промени во Македонија се поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво.

Програмата има четири резултати:

Околината за развој на граѓанското општество е подобрена преку креирање механизми за подобра соработка помеѓу властите и граѓанските организации и зголемување на јавното финансирање за граѓанското општество.

Граѓанските организации градат силни конституенти овозможувајќи активно учество на граѓаните во граѓанските иницијативи како и во волонтерските активности.

Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи во граѓанското општество.

Граѓанските организации активно учествуваат во јавните политики и носењето одлуки кои водат кон подобри политики и практики.

Во рамки на добиениот институционален грант ИнСоК ги планира следниве активности:

 • Изработка и публикување на анализа за степенот на државно финасирање на граѓанскиот сектор при спроведувањето на акции – проекти насочени кон Роми.
 • Одржување на состаноци со преставници  на Минитерствата и институциите за зголемување на можностите на Граѓанските организации за акции во ромскита заедница.
 • Организирање на тематска работилница со конституенти за унапредување на ангажманот на граѓанскиот сектор во општеството, координација и застапување на системски трајни решенија за вклучување на Ромите.
 • Работилница за подготовка на Стратегија за 2020 – 2025 на ИнСоК.
 • Планирање и подготовка на Годишна програма за работа на ИнСоК.
 • Ангажирање на волонтери.
 • Работни состаноци за формирање на тематска мрежа за меѓусебна помош, соработка и  координација на граѓански организации кои спроведуваат акции на лица кои се исклучени во општеството со акцент на Ромите.
 • Активно учество и давање на придонес во планирање, подготовка и реализација на документи за јавни политики поврзани со Ромите.
 • Активно учество на настани, средби, форуми поврзано со зголемување на улогата на граѓанскиот сектор во општеството.
 • Формирање на акциски тим за следење и учество во процесите на планирање на јавни политики поврзани со Ромите.
 • Подготовка на мислења, заклучоци и препораки (Opinion briefs) по однос на прашања кои бараат систематско трајно решение за интеграција на Ромите.
 • Учество на настани средби, фестивали организаирани за зголемување на улогата на граѓанскиот сектор во општеството.

OUTSIDE THE CIRCLE – INVISIBLE IN SOCIETY

The Project is in line with need of strengthening the impact of the civil society in public policies and decision making to influence key reforms for further support of the country in the EU accession processes. Also, the action is in line with the specific objective to enhance the impact of civil society through their involvement in public policies and further development of the civil dialogue, stronger and active contribution in policy and watchdog initiatives, policy monitoring, increased participatory democracy and improved fundamental rights. Read More

ROMA CSO NETWORK – ROMA COMMUNITY’S RESPONSE

The Roma were and still are marginalized in society. On the other hand, national governments and international organizations are trying to overcome segregation, stigmatization and marginalization of the Roma and try to fully integrate Roma into society. But still the Representatives of state institutions, representatives from Local self-governments and representatives from Roma community in Republic of Macedonia having a general agreement that active networking can be a potentially effective instrument for changing the situation in a positive direction and establishing mechanisms for involvement of Roma CSOs and Roma representatives, and significantly improving their impact on policy and decision-making processes. Read More

ROMA ACTION + civic engagement of local community

PROGRAMME CONCERNED: “Support of the implementation of the RCC Strategy and Work Programme 2017-2019”

“ROMA ACTION + civic engagement of local community”

Comparative Analysis – The use of the National Policies for Roma at the Local Level

Policy Briefs – Advocacy of Roma on Local Level in Republic of Macedonia

 Overall goal of the project:

To contribute towards creation on proactive and committed local watchdogs who works on mainstreaming Roma issues into local policies while addressing specific problems of the Roma community in Macedonia.

Specific objectives of the project:

 1. To strengthen the capacity of local action groups (LAGs) for Roma enabling them to plan and undertake strategically their further local actions.
 2. To collect data for the situation within the local Roma community as a baseline to influence the socio-economic policies of the Government in the Republic of Macedonia.

Read More