Welcome to InSoC

What we do

Initiative for Social Change – InSoC is an association of citizens established in March 2009. InSoC’s vision is ASCEND of each individual and the society as a whole, which implies building values towards sustainable development of the democratic values, rule of law, human rights and human capital, through social change and equitable national development. The work of InSoC includes work on changes in the social structures, behaviors, relations, groups and movements, as well as normative changes directed towards building values. The aim of InSoC is that each individual in the society reaches the maximal potential of individual development, and at the same time the society consisted of these self-realized individuals.

Latest News

Повик за волонтери

Асоцијација Иницијатива за социјални промени ИнСоК – Скопје, во рамки на институционалната поддршка од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС објавува повик за ангажирање на двајца волонтери со ангажман од 3 месеци.

Волонтерите ќе бидат ангажирани при секојдневното работење на ИнСоК.

Кандидатите ќе треба да ги исполнуваат следниве услови:

 • Минимум завршено средно образование;
 • Познавање на MS Office и Интернет;
 • Средно познавање на англиски јазик;
 • Завршено високо образование или студии во тек ќе се смета за предност;
 • Познавање на други јазици ќе се смета за предност.

Заинтересираните лица треба својата биографија (CV) и мотивационо писмо да ги испратат на insoc@insoc.org.mk најдоцна до 15 октомври 2019 година со назнака: “Повик за волонтери“

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју.

Civica Mobilitas ‎

Ден на граѓанските организации

Повелете на убава и интересна презентација на работата на граѓанскиот сектор. Ве очекуваме на штандот на Асоцијацијата Иницијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје

Програма за поддршка на граѓанското општество – Цивика Мобилитас

ИнСоК во текот на месец јули 2019 во рамки на третата фаза 2019-2022 од спроведувањето на програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС се здоби со институционален грант.

ЦИВИКА МОБИЛИТАС е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска).

Општа цел на програмата е:

Општествените промени во Македонија се поттикнати од силен граѓански сектор, активни граѓани и добра соработка со властите, што резултира со потранспарентно, поотчетно и социјално-инклузивно управување како на централно, така и на локално ниво.

Програмата има четири резултати:

Околината за развој на граѓанското општество е подобрена преку креирање механизми за подобра соработка помеѓу властите и граѓанските организации и зголемување на јавното финансирање за граѓанското општество.

Граѓанските организации градат силни конституенти овозможувајќи активно учество на граѓаните во граѓанските иницијативи како и во волонтерските активности.

Соработката помеѓу граѓанските организации е подобрена и води кон сојузи во граѓанското општество.

Граѓанските организации активно учествуваат во јавните политики и носењето одлуки кои водат кон подобри политики и практики.

Во рамки на добиениот институционален грант ИнСоК ги планира следниве активности:

 • Изработка и публикување на анализа за степенот на државно финасирање на граѓанскиот сектор при спроведувањето на акции – проекти насочени кон Роми.
 • Одржување на состаноци со преставници  на Минитерствата и институциите за зголемување на можностите на Граѓанските организации за акции во ромскита заедница.
 • Организирање на тематска работилница со конституенти за унапредување на ангажманот на граѓанскиот сектор во општеството, координација и застапување на системски трајни решенија за вклучување на Ромите.
 • Работилница за подготовка на Стратегија за 2020 – 2025 на ИнСоК.
 • Планирање и подготовка на Годишна програма за работа на ИнСоК.
 • Ангажирање на волонтери.
 • Работни состаноци за формирање на тематска мрежа за меѓусебна помош, соработка и  координација на граѓански организации кои спроведуваат акции на лица кои се исклучени во општеството со акцент на Ромите.
 • Активно учество и давање на придонес во планирање, подготовка и реализација на документи за јавни политики поврзани со Ромите.
 • Активно учество на настани, средби, форуми поврзано со зголемување на улогата на граѓанскиот сектор во општеството.
 • Формирање на акциски тим за следење и учество во процесите на планирање на јавни политики поврзани со Ромите.
 • Подготовка на мислења, заклучоци и препораки (Opinion briefs) по однос на прашања кои бараат систематско трајно решение за интеграција на Ромите.
 • Учество на настани средби, фестивали организаирани за зголемување на улогата на граѓанскиот сектор во општеството.