Welcome to InSoC

What we do

Initiative for Social Change – InSoC is an association of citizens established in March 2009. InSoC’s vision is ASCEND of each individual and the society as a whole, which implies building values towards sustainable development of the democratic values, rule of law, human rights and human capital, through social change and equitable national development. The work of InSoC includes work on changes in the social structures, behaviors, relations, groups and movements, as well as normative changes directed towards building values. The aim of InSoC is that each individual in the society reaches the maximal potential of individual development, and at the same time the society consisted of these self-realized individuals.

Latest News

ПОВИК БР. 0828-01 ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА OPINION BRIEFS НА ПРАШАЊА КОИ БАРААТ СИСТЕМСКО ТРАЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје објавува повик за прибирање понуди за набавка на експертски услуги за подготовка на четири мислења, заклучоци и препораки (Opinion Briefs) во однос на прашања кои бараат системско трајно решение за интеграција на Ромите.

Повикот се објавува во рамки на институционалниот грант од програмата “ЦИВИКА МОБИЛИТАС“.

Рокот за доставување на понудите е 05.03.2020.

Повик за волонтери

Асоцијација Иницијатива за социјални промени ИнСоК – Скопје, во рамки на институционалната поддршка од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС објавува повик за ангажирање на двајца волонтери со ангажман од 3 месеци.

Волонтерите ќе бидат ангажирани при секојдневното работење на ИнСоК.

Кандидатите ќе треба да ги исполнуваат следниве услови:

  • Минимум завршено средно образование;
  • Познавање на MS Office и Интернет;
  • Средно познавање на англиски јазик;
  • Завршено високо образование или студии во тек ќе се смета за предност;
  • Познавање на други јазици ќе се смета за предност.

Заинтересираните лица треба својата биографија (CV) и мотивационо писмо да ги испратат на insoc@insoc.org.mk најдоцна до 15 октомври 2019 година со назнака: “Повик за волонтери“

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју.