Category News and Evenets

ПОВИК Бр. 0839-01 за прибирање на понуди


за избор на експерт за изработка на:

Анализа на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени и остварувањето на правата кои произлегуваат од истиот   Република Северна Македонија

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје објавува повик за прибирање понуди за набавка на експертски услуги за подготовка на Анализа на Законот за неевидентирани лица во матичната книга на родени и остварувањето на правата кои произлегуваат од истиот  во Република Северна Македонија

Повикот се објавува во рамки на институционалниот грант од програмата “ЦИВИКА МОБИЛИТАС“, и е објавен на веб страната на Асоциација Иницијатива за социјална промена ИнСоК. www.insoc.org.mk

Рокот за доставување на понудите е 01.08.2022.

Декларација 8-ми април

Д  Е  К  Л  Р  А  Ц  И  Ј  А

8-ми април 2022 година

Свечена седница за прослава на меѓународниот ден на Ромите 8-ми април во Парламентот на Република Северна Македонија

Оваа ДЕКЛАРАЦИЈА донесена на Осми (8)-ми април 2022 година, на Меѓунардониот ден на Ромите е многу чекори понапред кон вклучување на Ромите во рамки на процесот на проширување на ЕУ. Истата, сака да Ве иницира да обезбедите  гаранции за продолжување со поголем обем. Да ги зајакнете напорите за еднаквост и интеграција на Ромите во општеството, а посебно Ве повикува, да обезбедите системски и трајни решенија интеграција на Ромите во општеството.

Фестивалот на Цивика мобилитас

„Ден на граѓанските организации“

„30 години граѓански активизам“

Фестивалот на Цивика мобилитас – „Ден на граѓанските организации“, во Градски парк на Школка ги собра и престави 90 граѓански организации ги поставија своите штандови, ги наполнија со информации за нивните активности и постигнувања и се дружеа со граѓаните.  Фестивалот на  Цивика мобилитас е најголемиот настан од ваков вид. Темата на овогодинешниот Фестивал беше „30 години граѓански активизам“.

Главните пораки што ги испратија од Фестивалот беа дека сите тие придонесуваат за овозможувачка околина за демократски развој во општеството. Програмските активности изобилуваа со најразлични активности.

Асоцијација Иницијатива за социјална промена ИнСоК, какои секоја година и оваа учествуваше на фестивалот со излагање за досегашните проектни активности.

На Фестивалот во своето последно обраќање во тоа својство  Амбасадорка на Швајцарија во Северна Македонија нејзината екселенција Сибил Сутер Тејада, им се заблагодари на граѓанските организации за одличната соработка и за нивната посветеност што ја имаа создавајќи многу незаборавни спомени за неа. „Горда сум што бев дел од ова живописно граѓанско општество во последните повеќе од пет години“, рече Амбасадорката Сутер. Таа изрази надеж дека Фестивалот ќе стане традиционален и дека секоја година ќе носи се повеќе и повеќе учесници и организации.

На Фестивалот Цивика мобилитас многумина учесници и посетители ја искористија можноста да се информираат, да се дружат и договорат идна соработка, за подобар, поактивен сектор, за повкоренето граѓанско општество кое ќе продолжи да ги прави промените во полза на сите граѓани.

Се гледаме идната година, се надеваме без Ковид криза и многу, многу резулати.

ДРЖАВНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР – СО ФОКУС НА ПРОЕКТИ НАСОЧЕНИ КОН РОМИ

Финансирањето на граѓанскиот сектор кај ромската заедница е еден од  клучните елементи на  државата за поддршка во насока интегрирање во општеството. Финасирање на граѓанскиот сектор кај ромската заедница од страна на државата треба да биде значителен извор на одржливост на граѓанските организации, а самото тоа  е предуслов за обезбедување демократски и социо-економски просперитет.

Оваа анализа има за цел да иницира подобрување на државната за поддршка на граѓанскиот сектор кај ромската заедница во насока интегрирање во општеството.

Анализата е продукт за контуиранато залагање, застапување на Асоцијација Иницијатива за социјалнапромена ИнСоК – Скопје за степенот на државно финасирање на граѓанскиот сектор при спроведувањето на акции – проекти насочени кон Ромите.

Содржината на оваа публикацијата е единствена одговорност на Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК  и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.

Евиденвија на лицата неевидентирани во матичната книга на родени станува реално остварливо

Долгогогодишното застапување на голем број Граѓански организации за воспоставување системско и трајно решение за евиденвија на лицата неевидентирани во матичната книга на родени станува реално остварливо. Деновиве и првите евиденирани лица во регистарот за неевидентирани лица и издадени првите изводи. Долгогогодишното застапување на голем број Граѓански организации за воспоставување системско и трајно решение за евиденвија на лицата неевидентирани во матичната книга на родени станува реално остварливо.Деновиве и првите евиденирани лица во регистарот за неевидентирани лица и издадени првите изводи.Во оваа прилика упатуваме голема благодарност до сите кои ибарем малу придонесоа ова да стане реалност.

ПОВИК БР. 0828-01 ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА OPINION BRIEFS НА ПРАШАЊА КОИ БАРААТ СИСТЕМСКО ТРАЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје објавува повик за прибирање понуди за набавка на експертски услуги за подготовка на четири мислења, заклучоци и препораки (Opinion Briefs) во однос на прашања кои бараат системско трајно решение за интеграција на Ромите.

Повикот се објавува во рамки на институционалниот грант од програмата “ЦИВИКА МОБИЛИТАС“.

Рокот за доставување на понудите е 05.03.2020.

Повик за волонтери

Асоцијација Иницијатива за социјални промени ИнСоК – Скопје, во рамки на институционалната поддршка од програмата ЦИВИКА МОБИЛИТАС објавува повик за ангажирање на двајца волонтери со ангажман од 3 месеци.

Волонтерите ќе бидат ангажирани при секојдневното работење на ИнСоК.

Кандидатите ќе треба да ги исполнуваат следниве услови:

  • Минимум завршено средно образование;
  • Познавање на MS Office и Интернет;
  • Средно познавање на англиски јазик;
  • Завршено високо образование или студии во тек ќе се смета за предност;
  • Познавање на други јазици ќе се смета за предност.

Заинтересираните лица треба својата биографија (CV) и мотивационо писмо да ги испратат на insoc@insoc.org.mk најдоцна до 15 октомври 2019 година со назнака: “Повик за волонтери“

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на интервју.