ПОВИК БР. 0828-01 ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА OPINION BRIEFS НА ПРАШАЊА КОИ БАРААТ СИСТЕМСКО ТРАЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ

Асоцијација Иницијатива за социјална промена – ИнСоК Скопје објавува повик за прибирање понуди за набавка на експертски услуги за подготовка на четири мислења, заклучоци и препораки (Opinion Briefs) во однос на прашања кои бараат системско трајно решение за интеграција на Ромите.

Повикот се објавува во рамки на институционалниот грант од програмата “ЦИВИКА МОБИЛИТАС“.

Рокот за доставување на понудите е 05.03.2020.

Надир Реџепи – Координатор – учетво на МТВ1 – Македонија Наутро